• (+90) 312 427 48 01
 • info@mikrogenlab.com

HAKKIMIZDA

 • LIM 15 PCNA GEN İFADESİ TESTİ

 • Sperm hücreleri mayoz bölünme ile çoğalan hücreler olup mayoz bölünmenin testis dokusunda aktif olduğunun

  gösterilmesi azospermik erkeklerde sperm oluşumunun olup olmadığı ile ilgili önemli bir belirteçtir. Bu anlamda

  mayoz bölünmede görev alan proteinlerin belirlenmesi sperm üretimi ile ilgili önemli bulgular vermektedir.

  Lim15/Dmc1 proteini mayoz aşamasında rekombinasyona dayalı DNA sentezinde görev alan bir proteindir.

  Yapılan çalışmalar Lim15/Dmc1 proteinin sadece mayoza spesifik hücrelerde ifade edildiğini göstermiş ve

  Lim15/Dmc1 proteinin PCNA proteini ile mayoz aşamasında işbirliği yaptığını ortaya koymuştur (1). PCNA hem

  somatik hücrelerde hem de mayotik hücrelerde ifade edilmektedir. Bu iki proteinin ifadesi mayoz bölünme için

  kritik bir öneme sahiptir. PCNA ifadesi yeni bir çalışmada hastaların gonadotropin tedavisine cevap verip

  vermediğini tespit etmek için de kullanılmıştır(2) Lim15/Dmc1 ve PCNA ifadesi incelenerek hastaların

  gonadotropin tedavisine tepki verip vermediği hakkında bir kanıya varılabilir.

  Özetle Söylemek Gerekirse; Lim 15 geni ekspresyon analizi testis dokusu içinde sperm yapımını sağlayan mayoz

  bölünmenin olup olmadığını veya olma potansiyelini (olabileceğini) gösteren önemli bir belirteçtir.

  Dolayısıyla azoospermik hastalarda Lim 15 gen ekspresyonuna bakılarak:

  1. Hastanın sperm üretimi var mı?

  2. Hastanın sperm üretme potansiyeli var mı?

  3. Hastaya verilen tedavi bu potansiyeli arttırmakta mı?

  4. Hastaya verilecek tedavinin etkin olup olmayacağının öngörülmesi sağlanabilecektir.